Хуманна асоциация на окръг Монро

DogTime и CatTime са развълнувани от подкрепата Хуманна асоциация на окръг Монро , получател на дарение от DogTime Media по избор на Дребнички победител Маги Мортън .Как стартира вашата организация?Група граждани стартираха организацията през 1956 г., желаейки по-добро отношение към бездомните животни.Каква е вашата мисия?Водене, застъпничество и обучение за хуманно отношение към животните.

Как повечето от вашите животни намират пътя до вас?Спасявания и дела за жестокост.Какво се случва с животните, щом се грижат за вас?За тях се грижат и се примиряват осиновяване в различни приюти или спасявания.

Разкажете ни за особено завладяващо животно или вдъхновяващо спасяване.MCHA спаси над 100 кучета от натрупване, когато всички кучета живееха в ремарке с двама души.

Вдъхновен от работата на Монро Хуман? Помислете за създаване на a дарение към тяхната организация.