Колко бързо ще бъдат възстановени исковете за застраховка на моите домашни любимци?

(Снимка: Shutterstock)

Въпрос:Преди няколко години бях застрахован от домашния си любимец и в крайна сметка отмених полицата си, защото трябваше да платя предварително на ветеринаря и да чакам твърде дълго, за да получа възстановяване на иска си. Има ли подобрения в този процес?Отговор:

Настъпиха огромни подобрения по отношение на сроковете за възстановяване на искове. Повечето застрахователни компании за домашни любимци вече приемат подаване на искове по електронен път, а Pets Best Insurance дори предлага безплатен директен депозит на своите притежатели на полици. Поради това целият процес е ускорен.С директен депозит, притежателите на полици могат да изберат възстановяването на вземанията им директно да се депозира в тяхната банкова сметка. Повечето притежатели на най-добрите домашни любимци, които изберат директен депозит, получават възстановяване на вземанията си, преди извлечението им по кредитната карта дори да пристигне! Всъщност имаме отчети за притежателите на полици, които получават средствата си преди кредитната карта да е биладоридебитиран!